2 thoughts on “No group sessions this week

  1. Hei. I tidligere eksamener har det vært lov å ha med et A4 ark med egne notater, vil det være lov i år også?

    • Hei,
      Det er ikke lov å ta med eget ark i år. Dere vil få utdelt et formelark.

Leave a Reply

Your email address will not be published.