Installing on Mac or Windows

Download and install Canopy

When everything is properly installed, you should update everything to the newest version. Follow the instructions below to do so:

On a Mac

Open Applications > Utilities > Terminal and type:

enpkg enstaller
enpkg ipython

After updating, follow our guide on how to use IPython Notebook.

On Windows

Open Start > Run… and type

cmd

In the terminal, type

enpkg enstaller
enpkg ipython

After updating, follow our guide on how to use IPython Notebook.

 

 

2 thoughts on “Installing on Mac or Windows

    • Det er rart, men antakelig bare en overreaksjon fra Avast sin side. Jeg ser andre har fått samme feilmelding, men ingen løsning annet enn å midlertidig deaktivere Avast og satse på at det er en feil.

      PS: Hvis du ønsker å være helt sikker på at det er riktig fil du har lastet ned kan du sjekke det som heter MD5-summen til filen. Du ser hva den skal være rett under den store, grønne nedlastingsknappen på denne siden (husk å sjekke om det er 32-bit eller 64-bit). For å se MD5-summen på fila du har lastet ned kan du bruke et program som f.eks. WinHasher. Hvis MD5-hashen for filene er forskjellig er det en fare for at filen har blitt endret (i verste fall infisert av et virus) etter nedlasting.

Leave a Reply

Your email address will not be published.