Installing at the data lab

Everything you need is already installed, but you need to make IPython and Mayavi available to your user. To do this, open up a Applications > Accessories > Terminal and write

/mn/felt/u9/svennard/python/install.sh

Afterwards, run the following command to start IPython Notebook:

ipython notebook --pylab inline

2 thoughts on “Installing at the data lab

  1. Hei, jeg satt på biblioteket (RF) og prøvde å bruke denne metoden til å komme inn. Fikk “Path Not Found” da jeg prøvde i Windows, og ingenting skjedde da jeg gikk inn i Linux.
    Er det en annen måte å bruke det på disse datamaskinene?

    – Aleks E

    • Nevermind. Fant nettopp ut at vi har tilgang til å installere ting på brukerne våre her. Alt er i orden!

      – Aleks E

Leave a Reply

Your email address will not be published.